Avgörande rörande stadigvarande vistelse – viktigt för utlandssvenskar

Är du bosatt utomlands och är begränsat skattskyldig i Sverige men gör regelbundna besök till Sverige bör du läsa detta.

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har nyligen avgjort två domar rörande förhandsbesked från Skatterättsnämnden som behandlat frågan om när ”stadigvarande vistelse” uppstår.

Den första domen (236-19) var det fråga om en kvinna som var bosatt i Portugal och som hade för avsikt att vistas 4 månader under sommaren i Sverige samt utöver detta göra oregelbunda besök i Sverige i högst tre veckor per år.  HFD beslutade att enbart vistelse om fyra månader under sommaren inte skulle innebära stadigvarande vistelse men om hon också gjorde oregelbundna besök under tre veckor i Sverige skulle det vara fråga om stadigvarande vistelse vilket leder till att hon anses som obegränsat skattskyldig.

Den andra domen (2659-19) bär den skillnaden att personen skulle vistas tre månader i Sverie under sommaren sedan tre veckor under påsken och sedan ytterligare ett besök om max två veckor. HFD ansåg här att sökanden inte skulle anses vistas stadigvarande i Sverige.

Kommentar

Vi anser inte att rättsläget förtydligas mycket av dessa två domar. Den slutsats man kan dra är att en vistelse under fyra månader under sommaren i vart fall inte föranleder stadigvarande vistelse men i övrigt är det lite besvärligt och riskfyllt att dra slutsatser. Det allvarliga är att det kan få stora konsekvenser för den enskilde att vistas i Sverige som utlandsbosatt om man inte dokumenterar och kontrollerar sitt resande. Tidigare har i avgörande bestämts att vistelse om fem månader i Sverige återkommande skulle anses som stadigvarande vistelse. 

Har du funderingar kring stadigvarande vistelse, begränsad och obegränsad skattskyldighet eller planerar du att bosätta dig utomlands och vill veta mer står vi gärna till tjänst med vår kompetens.

© LRAdvokater 2022 - Webbsidan skapad av variavista.es - Alla rättigheter reserverade.