Förändring i Skatteavtalet mellan Sverige och Portugal

År 2018 flyttade 786 svenskar till Portugal och det var ungefärligen samma antal året innan. Majoriteten har bestått av företagare och pensionerade företagare som önskat bättre klimat, fördelaktigare skatteregler, stabilt rättsväsende, rimliga fastighetspriser m.m. 

Sverige och Portugal har den 16 maj undertecknat ett protokoll om ändring i 2002 års dubbelbeskattningsavtal mellan länderna. Genom ändringen kommer det inte längre vara möjligt att flytta till Portugal för att ta ut pension från tidigare privat anställning skattefritt.

Finansminister Magdalena Andersson har i flera år yrkat på ändring av detta avtal länderna emellan då hon anfört att det inte är “rättvist”.

Det nya skatteavtalet (om det nu accepteras) innebär att Sverige kommer att ha rätt att beskatta privat tjänstepension tidigast från och med den 1 januari 2020. Detta innebär att en person som är bosatt i Portugal och begränsat skattskyldig (skatteteknisk term) kommer att beskattas med SINK-skatt om 25 %. Om Portugal bestämmer sig för att också beskatta inkomsten har Sverige sedan rätt att “toppa” för att skatteuttaget inte skall bli för lågt men först från den 1 januari 2023.

Länk till protokollet.

© LRAdvokater 2021 - Webbsidan skapad av variavista.es - Alla rättigheter reserverade.