Hur fungerar det med skatter och försäkringar om jag jobbar i Spanien.

Inte sällan får vi frågor från personer som gärna vill bosätta sig i Spanien för sol och värme bland annat och i samband med detta kommer frågor om skatter och socialförsäkring. Frågorna får delas upp på skattedelen och socialförsäkringsdelen. Det är komplicerade frågor som man behöver studera väl. Varje persons situation är unik så några generella svar går inte att ge utan att få kännedom om varje persons situation. Viktigt skattemässigt är att utreda skattskyldigheten i Sverige efter en flytt till Spanien vilken kan variera beroende på situation.

Rörande frågor om socialförsäkring bygger denna på bosättningsförmåner samt arbetsförmåner. Du som flyttar från Sverige till Spanien behöver därför undersöka hur din situation kommer att se ut, kommer du behöva privat sjukvårdsförsäkring? Erhåller du arbetslöshetsersättning om du förlorar jobbet. Hur fungerar det om du bor i Spanien men arbetar för en svensk arbetsgivare?

Vi hanterar alla dessa typer av frågor oavsett om du skall vara anställd av en spansk eller svensk arbetsgivare eller om du skall ta uppdrag via svenskt eller spanskt aktiebolag eller som enskilt näringsidkare eller autonomo (spansk enskild näringsidkare).

Välkommen

Robert Lindgren, Skattejurist
Telefon: 0034-601 01 97 97

© LRAdvokater 2021 - Webbsidan skapad av variavista.es - Alla rättigheter reserverade.