Investeringslägenheter (company participations scheme) Tenerifa, Silverpoint Vacations SL

En stort antal personer har investerat i köp av andelar i bolag eller hela bolag från Silverpoint Vacations SL / Excel Hotels and Resorts SA under senare tid. Det finns en underinstansdom (2018-12-13) som kommit som träffar några av dessa “upplägg” som sålts på Tenerifa av nyss nämnda bolag. Vi, är försiktigt positiva till rättsutvecklingen på området och rådger gärna våra kunder om hur man skall förhålla sig om man har köpt delar av ett bolag eller ett helt bolag från Silverpoint Vacations SL.

Vi noterar att det på konsultmarknaden florerar rykten om att det finns prejudicerande domar för denna typ av “upplägg” samt att man kan vinna dessa mål med stöd av avgöranden rörande detta upplägg. Vi på LR Advokater vill informera om att det inte finns något prejudikat, det finns endast ett domstolsavgörande från december förra året och att detta avgörande inte är aktuellt för alla typer av investeringsmodeller med bolag involverade som sålts till kunder. 

För kunder i ovan nämnda situation är det viktigt att vidta åtgärder för att skydda sig framgent, i vissa fall mot krav från tredje part. 

Kontakta oss gärna för att se hur vi kan hjälpa Er.

© LRAdvokater 2022 - Webbsidan skapad av variavista.es - Alla rättigheter reserverade.