Säkrande av fastighet för fordringsägares räkning

Antalet fordringsägare mot Silverpoint Vacations SL ökar och med anledning av det ligger det i klienters intresse att känna till att domstol beslutat om att säkra vissa fastigheter som detta bolag äger för att säkra att klienter som genom laga kraftvunna domar har fordringar mot Silverpoint Vacations SL skall kunna få betalt. Fastigheterna betingar stora värden vilket är positivt för våra klienter.

© LRAdvokater 2022 - Webbsidan skapad av variavista.es - Alla rättigheter reserverade.