Anfi del mar i överenskommelse med borgenärer

Timesharedestinationen Anfi del mar som försattes i konkurs av domstol tidigare har nått en överenskommelse med sina borgenärer. Överenskommelsen innebär att borgenärerna backar från 50 % av sina ekonomiska krav på bolagen. Fullföljs överenskommelsen innebär detta att Anfi del mar räddas från att konkursen blir ett faktum.

Personer med ärenden i domstol mot Anfi-bolagen kan ansluta sig till överenskommelsen.