Flytta till Spanien – planera dina skatter

Planerar du att flytta till Spanien, under viss tid eller för en lång tid behöver du se över hur det blir med skatterna. Behåller du bostad eller aktieinnehav i bolag i Sverige under tiden du bor i Spanien är det mycket viktigt att du på förhand kontrollerar hur det blir med skattskyldigheten.

Behåller du bostad i Sverige är det troligt att svenska Skatteverket kommer anse dig ha väsentlig anknytning till Sverige vilket leder till att du bli obegränsat skattskyldig för alla inkomster i Sverige, nationellt och internationellt. Samtidigt kommer Spanien enligt spanska skatteregler (Ley 35/2006, de noviembre, IRPF-personas fisicas) anse att skattskyldighet uppkommer om du tillbringar mer än 183 dagar av året i Spanien. Om väsentlig anknytning föreligger, anses en svensk medborgare som flyttar till Spanien vara skattemässigt bosatt i Sverige i tre år efter utflyttningsdagen enligt avtalet.

I den situation att båda länderna anser att obegränsad skattskyldighet föreligger behöver du ta professionell hjälp för att se hur dubbelbeskattning av samma inkomst kan förhindras.

Enligt dubbelbeskattningsavtalet skall en överenskommelse mellan staterna göras (art IV punkt 3) för att bestämma det skatterättsliga hemvistet. Sådana överenskommelser kan ta mycket lång tid vilket innebär stor rättsosäkerhet för den som planerar en flytt till Spanien där Sverige kan komma att anse att väsentlig anknytning föreligger.

Allmän information om skatter i Spanien kan du finna här.

Planerar du att flytta till Spanien och behöver hjälp med frågor om NIE-nummer, folkbokföring i Spanien (residencia), försäkringar, bank, fastighetsköp etc är du välkommen att kontakta oss för planering av detta.