Bli inte lurad när du köper bostad på Gran Canaria

Vid köp av fastighet på Kanarieöarna är minst två saker viktiga för att köpet skall bli lyckat. Det ena är att du skall ha en oberoende advokat, dvs inte en av mäklarfirman rekommenderad advokat eftersom det då sällan finns ett oberoendeförhållande. Under 2022 har vi haft en klient som råkat illa ut. Klienten köpte en takvåning av en svensk mäklarfirma som det vid närmre juridisk kontroll visade sig vara ett olagligt tillbygge ovan på husets tak. Varken mäklarfirman eller den rekommenderade advokaten har informerat om detta. Konsekvensen nu är att kunden som köpt bostaden inte kan renovera eftersom det bland annat krävs tillstånd för att stänga av gatan för trafik för vissa delar i renoveringen. Kunden behöver renovera pga fuktproblem och felkonstruktion men kan alltså inte göra detta. Det här är ett skolexempel på hur illa det kan gå när mäklare och advokat inte sätter klientens intresse först. Vi har även kontaktats av andra personer som genomfört köp av även det av en svensk mäklarfirma där det inte går att få något tillstånd för renovering eller de planer klienten hade för fastigheten. Oavsett mäklarfirma bör du som köpare inte lita blint på den information du får.

Det andra är att du begär en statusbesiktning på bostaden du avser att köpa. Som lekman är det svårt att veta vilka fel som är vanliga på Kanarieöarna. Byggnationer och renoveringar fuskas det ofta med och standarden är ofta väldigt låg eftersom man valt något ”billigt” eller så är utföraren inte kompetent nog. Vi har besiktningsmän.