Investeringssparkonto (ISK) vid flytt till Spanien

Många har tillgångar på ett investeringssparkonto med de skattefördelar det medför som skatterättsligt bosatt i Sverige. Frågan som man kan ställa sig är om detta fungerar likadant om man bosätter sig i Spanien.

Med sparande på ett investeringssparkonto betalar du en årlig schablonskatt på behållningen. För att kunna nyttja skattefördelarna ett investeringssparkonto medför behöver du vara obegränsat skattskyldig i Sverige.

Den som flyttar till Spanien och blir begränsat skattskyldig i Sverige kan inte längre åtnjuta de skattefördelar ett investeringssparkonto medför. I praktiken brukar bankerna omvandla dessa konton till vanliga aktiedepåkonton och du skattar som om du köpte och sålde aktier eller fondandelar utan att vara på ett investeringssparkonto. 

Har du frågor om flytt till Spanien och skatter eller sparande är du välkommen att kontakta oss.