Licens för Vivenda Vacacional

Vivienda Vacacional är en licens som du som vill hyra ut en bostad behöver ha för att få tillstånd för verksamheten. Det är en obligatorisk licens som är rekommenderad att ha. 

Kontakta oss om du behöver ansöka om turistlicens.

Den som har denna licens har även en skyldighet att via internet lägga in information om hyresgäster.