Personligt ansvar för administratörerna i bolaget Silverpoint Vacations SLU

Den 7 juli 2022 lämnade Åklagarmyndigheten i Arona in ett klagomål mot samtliga administratörer för Silverpoint Vacations S.L.U., och även mot administratörerna för de företag som i sin tur skötte konsortiet, Silverpoint Vacations S.L.U. (Late Overseas Inc and Tradeway corporation Inc). Konkursen (Concurso Ordinario) som pågår i handelsdomstolen nr 1 i Santa Cruz de Tenerife avslöjar att flera brott begåtts i bolaget.

LR Advokater/Abogados LR, begärde i konkursen 650/2019 (concurso ordinario) att administratörerna i Silverpoint Vacations SLU skulle förklaras skyldiga till konkursutbrottet och därmed ställas till svars. Nyligen har konkursförvaltaren efter att ha analyserat konkursen kommit fram till att bolagets administratörer varit orsaken till konkursen (concurso culpable).

Med anledning av detta har åklagarmyndigheten i Arona lämnat in en anmälan mot Silverpoint Vacation SLU´s administratörer till domstolen i Arona för brott enligt artiklarna 257 och 258 i brottsbalken, straffbar insolvens enligt artiklarna 259 till 261 i brottsbalken.

Med anledning av ovanstående öppnas nya möjligheter för personer som drabbats negativt på grund av investeringar som gjorts.

Möjlighet finns att i den anmälan åklagarmyndigheten gjort, delta som privatperson (som drabbad). Ekonomiska krav kommer ställas direkt mot administratörerna, Mark Cushway, Boon Kwang Simb, Diana Joan Aitchison och Franz Markus Deutsck.