Rätt till lägenhet angående köp som aldrig registrerats

Maken köpte en lägenhet till paret i Las Palmas på 1980-talet. Köpet skrevs aldrig in i fastighetsregistret och senare avled maken. Fråga om rätt till lägenheten för efterlevande hustru har senare uppkommit men säljarna har inte velat erkänna rätten. Makan har via domstolsförfarande tillerkänts rätten till lägenheten trots att köpet aldrig skrevs in i fastighetsregistret. Detta bland annat på grund av att makan haft fysisk tillgång till lägenheten under alla år. Vidare har makan stått för  löpande kostnader för bostaden. Domstolen har med anledning av detta dömt till klagandes fördel. Makan tillerkänns legal rätt till bostaden. Säljarens släktningar har inte svarat på domstolens frågor i ärendet.