Sänkning av bolagsskatten

Spanska aktiebolag har till årets slut 2022 betalat 25 % på överskott. Från och med 1 januari 2023 gäller en ny skattenivå om 23% på överskott i bolag enligt ny lagstiftning för överskott som inte överstiger 1 miljon euro.