Skatt och deklarationer

Viktigt för dig som äger bostad i Spanien utan att vara fast boende i Spanien.

Årlig deklaration för icke-residenta i Spanien/Kanarieöarna/Balearerna

Du som äger en bostad i Spanien men vistas mindre än 183 dagar i landet under ett år anses vara icke-resident i Spanien. Du skall då när det gäller bostaden deklarera detta ägande varje år och betala en statlig skatt (en form av förmånsskatt) på den deklarationsblankett som kallas modelo 210 (används även för att deklarera fler skatter). Förutom detta betalar du även en kommunal fastighetskatt kallad IBI (Impuesto de bienes inmuebles) som inte deklareras och som kommer per automatik från din kommun.

Om flera personer äger andelar av samma bostad gäller deklarationsskyldigheten för var och en. Bostaden skall deklareras året efter beskattningsåret, en fast tidpunkt existerar inte men skall ske under kalenderåret. Har du av någon anledning inte deklarerat för tidigare år bör du göra detta för att undvika problem.

Vi erbjuder deklarationstjänster för modelo 210 och vi erbjuder oss även vara skatterepresentant i Spanien för dig som inte är bosatt här.  

Deklarationsblanketten “modelo 210” används även för att deklarera andra inkomster eller förmåner som till exempel uthyrningsinkomster av bostad om du är icke-resident. 

Skatterepresentant för icke-resident

Vi är din skatterepresentant

Du som äger eller deläger en bostad i Spanien och inte bor här mer än 183 dagar per år (icke-resident) skall ha en skatterepresentant. En skatterepresentant kan vara en fysisk eller juridisk person. Genom att ha en skatterepresentant riskerar du inte missa kommunikation från skattemyndigheten.