Testamentsregistret i Spanien - underlätta för dina efterlevande

När du upprättar ett testamente i Spanien blir du med i vårt testamentsregister. Detta är en fördel för dig som har efterlevande i Sverige eller någon annanstans. Den dag det blir aktuellt för de efterlevande att ta hjälp rörande arvet kontaktar de bara oss. Lämna dokumentation i hemmet och till släktingar om du vill om att du står med i testamentsregistret. Vi sänder dig dokumentation du kan lämna på svenska till efterlevande.

Inte sällan när vi hanterar arv inleds frågan om den avlidne hade upprättat ett testamente i Spanien. Efterlevande är ofta osäkra eller vet inte hur det förhåller sig med den saken så det första vi får göra är att undersöka detta. För efterlevande är det inte så lätt att undersöka frågan om testamente och ännu mindre att hantera arvet vilket är en byråkratisk krånglig hantering i Spanien. Genom att vara med i registret underlättar du för efterlevande på många sätt. Har du redan ett testamente och vill vara med i testamentsregistret kontaktar du oss.