Uppskov med reavinst vid köp av bostad utomlands

Många regler i den svenska skattelagstiftningen gäller vid utlandsförhållanden. Till exempel har du som äger bostad utanför Sverige rätt till avdrag för ROT och RUT-tjänster, så länge som du skattar i Sverige. Vid bostadsköp eller bostadsförsäljning i utlandet träder reglerna om uppskov med reavinsten in.

Vad gäller då vid bostadsförsäljning eller bostadsköp i utlandet?
För att få bostadsuppskov när du säljer eller köper en privatbostad i ett annat EES-land än Sverige, behöver du uppfylla samma krav och förutsättningar som när du säljer eller köper en bostad i Sverige.

Det finns bland annat krav på vilken typ av bostad du kan sälja eller köpa i Sverige för att få uppskov. Den utländska bostaden måste vara en motsvarighet till en sådan bostad. Om din sålda eller nya bostad utomlands till exempel är ett hus, behöver du kontrollera om det är jämförligt med ett svenskt småhus. En utländsk motsvarighet till en bostadsrätt är en andel i en utländsk juridisk person som är jämförlig med ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening som är en äkta bostadsrättsförening (ett privatbostadsföretag).

Reglerna om bostadsuppskov omfattar försäljning och köp av privatbostäder i de 27 EU-länderna (Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike) samt Island, Liechtenstein och Norge.

Du kan inte få bostadsuppskov om du säljer eller köper en bostad i Storbritannien år 2021 eller senare.

Ska du sälja eller köpa och behöver hjälp med skattefrågor rörande detta kontakta oss. Vanligen hanterar vi frågor om detta för personer som säljer i Sverige för att köpa ny permanentbostad i Spanien.