Vinst mot Anfi Sales SL värde 165 000 euro

För kunders räkning har vi drivit ett mål i domstol som rört en tvist om avtal om timeshare mot två bolag i Anfi del mar – sfären. Frågan gällde giltigheten av ingått timeshareavtal i anläggningen benämnd Anfi del Mar på Gran Canaria. Den 20 juli i år fattade domstolen i San Bartolome de Tirajana beslut om att ge klagandeparten rätt i frågan om avtalets giltighet. Domstolen fann att avtalet hade flera villkor som strider mot den konsumentlagstiftning som gäller. I och med att domstolen ansett avtalet ogilitghet har domstolen tildömt klagandeparten ett belopp om totalt 165 000 euro.