Vinst mot Silverpoint Vacations SL

Klienten köpte under 2016 in sig i en andelsklubb (timeshare) på Teneriffa, Club Paradiso närmare bestämt. Klienten ville senare avbryta avtalet av olika anledningar och vi tillfrågades att analysera avtalsrelationen. Avtalet visade sig vara olagligt på flera punkter då flera bestämmelser stred mot den skyddslagstiftning som finns på EU-nivå. Då annat sätt än att ta ärendet till domstol inte fanns bestämde sig klienten för detta. Sedermera gick bolaget som sålt avtalet, Silverpoitn Vacations SL, i konkurs under 2020. Nu har dom kommit där klienten vinner och har rätt till cirka 46 000 euro vilket är ungefär mer än hälften vad klienten ursprungligen betalade. Beloppet får sökas i konkursboet.