Allmänt om skatter i Spanien

Den spanska inkomstskatten är progressiv och skatt som tas ut ligger mellan 19 – 45 % men det varierar mellan de autonoma regionerna i Spanien hur skatteuttaget ser ut.  Grundavdrag medges innan beskattning och är högre för pensionärer.

Beskattningen av kapitalinkomster har förändrats i flera omgångar. Kapitalinkomster upp till EUR 6 000 beskattas med 19 %, belopp mellan EUR 6 000 och EUR 50 000 beskattas med 21 % och på belopp överstigande EUR 50 000 är skattesatsen 23 %. 

Deklarationsdatum är den 1 juli för föregående kalendersårs inkomster. 

Har du ett investeringssparkonto kan du läsa mer om hur det påverkas vid en flytt här.

Arvsskatt och förmögenhetsskatt

Arvsskatt och förmögenhetsskatt finns i Spanien, den senare återinfördes 2011. Även här ser reglerna lite olika ut beroende på vilken region i Spanien man väljer att bosätta sig i.

Fastighetsägare

Privatpersoner som äger fastighet får årligen betala IBI (Impuesto sobre bienes ionmuebles) en form av lokal fastighetsskatt. Förutom detta skall du som icke skatterättsligt bosatt i Spanien deklarera ägandet av en bostad i Spanien årligen på deklarationsblankett 210 samt betala en statlig skatt.

Inte sällan uppstår frågor om kapitalplaceringar vid flytt till Spanien. Motsvarande tjänster som Avanza med flera återfinns i Spanien och kan vara mer praktiskt skattemässigt. Även andra kapitalplaceringsalternativ kan vara intressant i Spanien.

Kontakta oss för mer information