Rättsområden

Familjerätt

Familjerätt

 

 • Skilsmässa
 • Separationer
 • Vårdnad
 • Ogiltiförklarande av äktenskap

Timeshare & andra semesterprodukter

Timeshare & andra semesterprodukter

 • Analys 
 • Ogiltigförklarande
 • Semesterprodukter med bolagsupplägg (participaciones)
 • Representation vid årsmöten
 • Bolagsrepresentation
 • Domstolsprocesser

Kvinnovåld (eller mansvåld)

Kvinnovåld (eller mansvåld)

 

 • Vårdnad om barn
 • Ekonomisk ersättning
 • Skyddsåtgärder
 • Stämningar
 • Assistens vid polis och domstol
 • Muntliga förhandlingar

Civilrätt

Civilrätt

 

 • Arv
 • Vräkning 
 • Ogiltigförklarande av avtal
 • Beloppsreklamation
 • Yrkande om upplösning av avtal
 • Civilrättsligt ansvar
 • Donationer
 • Avtal
 • Bostadsrättsföreningsfrågor

Straffrätt

Straffrätt

 

 • Bedrägerier
 • Apropiación indebida
 • Våld
 • Hot
 • Rån
 • Mord
 • Sexbrott

Internationell rätt

Internationell rätt

 

 • Uppehållstillstånd och arbetsrätt
 • Giftermål via fullmakt
 • Familjeåterförening
 • Uppehållstillstånd
 • Återkallande av utvisning

Bankrätt

Bankrätt

 

 • Ogiltigförklarande av vissa villkor i låneavtal med banker (Clausula suelo)
 • Ogiltigförklarande av andra villkor än clausula suelo i låneavtal med bank

Fängelsejuridik

Fängelsejuridik

 

 • Frigivning med restriktioner
 • Klagomål

Arbetsrätt

Arbetsrätt

 

 • Avsked
 • Arbetsrelaterade skador
 • Beloppsmässiga reklamationer
 • Sanktioner

Bolagsrätt

Bolagsrätt

 

 • Bolagsbildningar (S.L. och S.A)
 • Varumärken och patenträtt

Skatterätt

Skatterätt

 • Svensk skatterätt
 • Spansk skatterätt
 • Internationell skatterätt

© LRAdvokater 2022 - Webbsidan skapad av variavista.es - Alla rättigheter reserverade.